Wszystkie wydarzenia niebawem będą dostępne na stronie internetowej. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej i mediów społecznościowych Human Week.

Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie.